• ENERGA KTS Toruń - nie tylko Superliga
  ENERGA KTS Toruń - nie tylko Superliga
 • ENERGA KTS Toruń - II Liga Kobiet
  ENERGA KTS Toruń - II Liga Kobiet
 • ABDEL KADER SALIFOU
  ABDEL KADER SALIFOU
 • CHUANXI HAN
  CHUANXI HAN
 • Tomasz Kotowski
  Tomasz Kotowski
 • Konrad Kulpa
  Konrad Kulpa

Najbliższe spotkania

Brak wydarzeń

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zapraszam Pana/Panią na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowo-Turystycznego „ENERGA-MANEKIN Toruń”.

Informuję, że Zebranie odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. w Toruniu, przy ul. Międzymurze 2, o godzinie 19:00.

Porządek obrad Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zebrania przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania.
 5. Przedstawienie projektowanych zmian w Statucie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1. Statutu poprzez nadanie mu następującej treści: ENERGA KLUB TENISA STOŁOWEGO TORUŃ i zmiany § 5. Statutu poprzez nadanie mu treści: Klub używa: pieczęci z napisem ENERGA KTS TORUŃ  oraz pieczęci prostokątnej z treścią: ENERGA KTS TORUŃ ul. Międzymurze 2 87-100 Toruń NIP 956-14-35-059.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu.
 8. Uzupełnienie składu osobowego Sądu Koleżeńskiego poprzez wybór jednego członka.
 9. Uzupełnienie składu osobowego Zarządu poprzez wybór jednego członka.
 10. Omówienie spraw bieżących, wnioski, dyskusje.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków KST „ENERGA-MANEKIN Toruń”.

Z poważaniem,

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                        Krzysztof Piotrowski