• ENERGA MANEKIN Toruń Superliga
  ENERGA MANEKIN Toruń Superliga
 • Konrad Kulpa
  Konrad Kulpa
 • Tomasz Kotowski
  Tomasz Kotowski
 • Damian Węderlich
  Damian Węderlich
 • Shoga Tahara
  Shoga Tahara
 • ENERGA MANEKIN Toruń - I Liga Kobiet
  ENERGA MANEKIN Toruń - I Liga Kobiet
 • ENERGA MANEKIN Toruń - I Liga Mężczyzn
  ENERGA MANEKIN Toruń - I Liga Mężczyzn
 • ENERGA MANEKIN Toruń - nie tylko Superliga
  ENERGA MANEKIN Toruń - nie tylko Superliga

Najbliższe spotkania

Brak wydarzeń

Zarząd Stowarzyszenia Energa Klub Tenisa Stołowego Toruń w Toruniu zawiadamia o zwołaniu z inicjatywy Zarządu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku o godzinie 19:45 w siedzibie Klubu, w Toruniu przy ul. Słowackiego 114.

Porządek obrad Zebrania obejmuje:

1)    Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu, wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.

2)    Przyjęcie porządku obrad.

3)    Wybór komisji sprawozdawczej.

4)    Stwierdzenie komisji sprawozdawczej w sprawie zdolności podejmowania przez Walne Zebranie Członków uchwał.

5)    Przedstawienie propozycji zmian w statucie.

6)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

7)    Sprawy różne oraz wolne wnioski.

8)     Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

 

Za Zarząd KTS ENERGA Toruń

Krzysztof Piotrowski